preskoči na sadržaj
Školski odbor

                    _____________

Školski odbor je upravno tijelo škole i ima sedam (7) članova.

Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:

-nastavničko vijeće - dva (2) člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika

-vijeće roditelja - jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole

-osnivač - tri (3) člana samostalno

Jednog (1) člana Školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće.

Školski odbor radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi u sjedištu Škole.

Način rada Školskog odbora uređuje se  Statutom i Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.

 

     Školski odbor (od 24.4.2017.):

1. Suzana Matković, prof. -predsjednica ŠO

2. Sandra Šango, prof. - zamjenica predsjednice ŠO

3. Amalija Colić, prof. -član​ 

4. Marin Matešić (Član iz reda vijeća roditelja -od 18.10.2018.:)

 

     Članovi koje je imenovao osnivač -od 24.9.2018.:

5. Roko Milković

6. Ankica Mazić

7. Boris Frakin
 

 

 

Poziv 22.3.2017.
Zaključci 2.3.2017.
Zaključci 20.2.2017.
Poziv 20.2.2017.
Zaključci 2.2.2017.
Poziv 2.2.2017.
Zaključci 20.1.2017.
Zaključci 5.12.2016.
Izvješće 16.11.2016.
Poziv 16.11.2016.
Izvješće 30.9.2016.
Poziv 30.9.2016.
Izvješće 27. lipnja 2016.
Poziv 27. lipnja 2016.
Izvješče 10. lipnja 2016.
Poziv 10. lipnja 2016.
Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa (enleski jezik)

Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa (hrvatski, informatika)
Izvješće - 22.2.2016.
Poziv - 22.2. 2016.
Izvješće 18.12. 2015.
Poziv - 18.12.2015.
Izvješće 30.9.2015.
Izvješće 7.9.2015.
Izvješće 13.4. 2015.
Poziv 13.4.2015.
Izvješće 2.3. 2015.
Poziv - 2.3.2015.
Izvješće 9. 2. 2015.
Poziv 9. 2. 2015.
Izvješće 8.12.2014.
Poziv 8. 12. 2014.
Izvješće 12.11.2014.
Poziv 12. 11. 2014.
Izvješće 23.10.2014.
Poziv 23. 10. 2014.
Izvješće 29.9.2014.
Poziv 29. 9. 2014.
Izvješće 30.4.2014.
Poziv 30. 4. 2014.
Izvješće 20.2.2014.
Poziv 20. 2. 2014.
Izvješće 16.1.2014.
Poziv 16. 1. 2014.

Školski odbor (do 24.4.2017.):

 

  1. Ana Bjeliš, prof. -predsjednica ŠO
  2. Amalija Colić, prof.
  3. Suzana Matković, prof. -zamjenica predsjednice ŠO
  4. Davor Ukalović, dipl. iur. (od 16. 11 2016.)
  5. Mr.sc. Nensi Segarić
  6. Ante Babić, dipl.iur.
  7. Jadranka Nižić-Peroš, dipl.iur.
NATJECANJA

 

 


COVID-19

***

 


Kalendar rada


Udžbenici

PROJEKT


Službenik za zaštitu podataka

Kontakt:

e-mail: zoran@apsplit.hr

telefon:021/319-816

telefaks:021/319-815


Upisi

Državna matura

 

Kalendar polaganja 2020.


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Anketa
Što misliš o uvođenju e-Dnevnika u nastavu?


preskoči na navigaciju